VM-troppen small

  • Eli Beate Sæther & Zelda – Individuelt og lag
  • Tarjei Bratt Hveding Gabrielsen & Galena – Individuelt og lag
  • Tonje Sollied Johansen & Seff – Individuelt og lag
  • Marion Svendsen & Kida – Lag
  • John Odlolien & Enya – Reserve