VM-Troppen Large

  • Lise – Irene Hansen & Gosh – Individuelt og lag
  • Silje Johansen & Windy – Individuelt og lag
  • Jane Stensrud & Pipu – Individuelt og lag
  • Silje Johansen & Bea – Lag
  • Robert Bratt Hveding-Gabrielsen & Safira – Reserve