VM-Troppen Large

Isabelle Simonsen og Zen
Individuelt og lag

Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen og Posh
Individuelt og lag

Tonje Skistad og Huffy
Individuelt og lag

Monica Iversen og Giller
Lag

Kjersti Jørgensen og Mexi
(reisende res.)