VM-Troppen Large

Isabelle Simonsen – Zen

Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen – Posh

Tonje Skistad – Huffy

Monica Iversen – Giller

Kjersti Jørgensen – Mexi (reisende res.)