VM-troppen medium

  • Ina Himle & Wii – Individuelt og lag
  • Mina Mathilde Engh Mathisen & Ifa – Individuelt og lag
  • Mikael Storli Tomasli & Chika – Individuelt og lag
  • Vibecke Stenseth & Flint – Lag
  • Ole Kr. R. B. Sagløkken & Evo – Resverve