VM-troppen medium

Annelise Scharffscher og Bravo (venstre)
Individuelt og lag

Cathrine Svendsen og Samba
Individuelt og lag

Annelise Scharffscher og Swiffer (høyre)
Individuelt og lag

Vilde Lyngås og Ekko
Lag

Marion Svendsen og Ille
(reisende res.)