Uttak NoM VM 2021

Landslagsuttaket 2021 er tildelt Åsnes og Omegn Hundeklubb og vil bli avholdt i Kongsvingerhallen 22.-24.mai 2021.
Åsnes har fått videreført arrangøransvaret de var tildelt for 2020, som jo kjent ble avlyst pga covid-19.
Det vil gjennomføres 8 uttaksløp, 3 på lørdag og søndag og 2 på mandag. Øvrige opplysninger om arrangementet vil komme fra arrangøren.