Påmelding uttak NoM og/eller VM

Landslagsledelsen bekrefter mottatte påmeldingsskjema pr mail. Denne vil inneholde betalinginformasjon. Vi gjør oppmerksom på at din påmelding KUN er gjeldende når innbetaling er mottatt.