Påmelding uttak NoM og/eller VM

Ordinær frist for påmelding til landslagsutttaket er 18. mai. NB!!!!!!!! Melder du på landslagsuttaket på utvidet frist, så MÅ du være påmeldt selve stevnet via nkk.no innen fristen 21.05.2019 – her tas det IKKE etterpåmeldinger!

NB VIKTIG INFORMASJON! Alle som skal gå uttak er selv ansvarlig for å melde på alle OFFISIELLE løp via NKK`s hjemmeside, både lørdag 08. juni og søndag 09. juni og mandag 10. juni 

Landslagsledelsen bekrefter mottatte påmeldingsskjema pr mail innen 2 virkedager. Denne vil inneholde betalinginformasjon. Vi gjør oppmerksom på at din påmelding KUN er gjeldende når innbetaling er mottatt. NB! For å kunne søke må ekvipasjen være godkjent for å starte i kl 3, både agility og hopp