Påmelding uttak NoM og/eller VM

Ordinær frist for påmelding til landslagsutttaket er 24. mai. NB!!!!!!!! Melder du på landslagsuttaket på utvidet frist, så MÅ du være påmeldt selve stevnet via nkk.no innen fristen 25. mai – her tas det IKKE etterpåmeldinger!

NB VIKTIG INFORMASJON! Alle som skal gå uttak er selv ansvarlig for å melde på alle OFFISIELLE løp via NKK`s hjemmeside, både lørdag 16. juni og søndag 17. juni.(ALLE 4 UOFF LØP TILKNYTTET UTTAKET HÅNDTERES AV LANDSLAGSLEDELSEN DIREKTE SAMMEN ARRANGØREN)

Påmeldingkostnad til disse innbetales sammen påmelding til uttak. Info om dette kommer sammen med svarmail fra landslagsledelsen (se nedenfor).

Landslagsledelsen bekrefter mottatte påmeldingsskjema pr mail. Denne vil inneholde betalinginformasjon. Vi gjør oppmerksom på at din påmelding KUN er gjeldende når innbetaling er mottatt. NB! For å kunne søke må ekvipasjen være godkjent for å starte i kl 3, både agility og hopp